Bildet viser den høytidelige overrekkelsen av diplom der Lier Hageby Park ble tildelt byggeskikkprisen for 2021. Stolte utbyggere mottar prisen fra Ordfører i Lier Kommune Gunn Cecilie Ringdal og juryens leder Morgan Langfeldt.

Lier Hageby Park Tildelt Byggeskikkprisen 2021

Fra juryens begrunnelse heter det blant annet:

– Juryen ønsker å fremheve det konstruktive samarbeidet mellom de prosjekterende, fylkeskommunen  og kommunen i arbeidet med å finne gode løsninger

– Arkitekten viser en forbilledlig evne til å integrere moderne tidløse detaljer på et stort bygningsvol

– transformasjonen er krevende, og det viser at tett samarbeide med vernemyndigheter og kommune gir gode løsninger fundert i kloke argumentasjonsrekker som imøtekommer reguleringsbestemmelser og tekniske prioriteringer på byggets premisser.

– Juryen mener det er prisverdig at det er etablert en variasjon av gode leiligheter hvor eksisterende bygningsmasse preger utformingen.

Plakett på vegg Lier Hageby Park
Byggeskikkprisen 2021 diplom